30/09/2012

Phẫu thuật tim mạch “kết hợp”: tốt cho cả hai phía

GS TS BÙI ĐỨC PHÚ- BVTW HUẾ

 Xin vui lòng xem file đính kèm.

Trung tâm Tim mạch; Trung tâm tim mạch Huế; tim mạch Huế

[ In trang ]    [ Đóng lại ]