21/09/2021

ThS.BS. VÕ HOÀI BẢO

Giảng viên - Bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế
Hiện đang làm việc tại khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch

 

 Sinh năm: 1994

[ In trang ]    [ Đóng lại ]