14/09/2012

Ban lãnh đạo Trung tâm

 

 

 

BS CK2 TRẦN HOÀI ÂN

Giám Đốc

   

PGS. TS. NGUYỄN TÁ ĐÔNG

Phó Giám Đốc

 

PGS. TS. LÊ QUANG THỨU

Phó Giám Đốc

   

  Trung tâm Tim mạch; Trung tâm tim mạch Huế; tim mạch Huế

[ In trang ]    [ Đóng lại ]