14/09/2012

Phồng dạng túi quai động mạch chủ và động mạch chủ ngực: bệnh lý ngoại khoa phức tạp

Đoàn Quốc Hưng

Xin xem file đính kèm

[ In trang ]    [ Đóng lại ]