05/06/2019

Khám sàng lọc tim mạch tại Gia Lai

Chương trình khám sàng lọc bệnh tim năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

Chương trình chi tiết ở file đính kèm:

[ In trang ]    [ Đóng lại ]