19/02/2016

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC TOÀN QUÓC LẦN THỨ 6

 Sau thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị khoa học Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực toàn quốc lần thứ 6 tại Phú Quốc, Kiên Giang vào 9-11/6/2016, Ban Tổ chức Hội nghị xin gửi tiếp Thông báo số 2 và Chương trình Hội nghị dự kiến (file đính kèm)

 

 
[ In trang ]    [ Đóng lại ]