05/06/2019

Chương trình Hội nghị Tim mạch miền Trung mở rộng lần X (12-13/7/2019 tại Huế )

Hội nghị Tim mạch miền Trung mở rộng lần X sẽ diễn ra trong 2 ngày (12-13/7/2019) tại Huế. Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ có nhiều báo cáo chuyên đề và hội thảo liên quan đến lĩnh vực tim mạch.
Chúng tôi kính gửi đến quý vị chương trình chính thức của Hội nghị ở website hntmmttn.vn.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]