Nhà tài trợ
Quảng cáo
Lượt truy cập: 277700
Đang trực tuyến: 1
 
 
Tìm kiếm:  
BSCKII. TRẦN HOÀI ÂN

Nguyên giám đốc Trung tâm Tim mạch
Nguyên trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch

Năm sinh: 1962

 Trung tâm Tim mạch; Trung tâm tim mạch Huế; tim mạch Huế

Nguồn:
Các bài viết khác: