Nhà tài trợ
Quảng cáo
Lượt truy cập: 245871
Đang trực tuyến: 2
 
 
Tìm kiếm:  
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn ECMO tại bệnh viện Trung Ương Huế

Đoàn Đức Hoằng*, Trương Tuấn Anh*, Lê Nhật Anh*, Đặng Thế Uyên*, Phan Cảnh Chương*, Lê Quang Thứu**, Nguyễn Lương Tấn**, Bùi Đức Phú**