Nhà tài trợ
Quảng cáo
Lượt truy cập: 245870
Đang trực tuyến: 4
 
 
Tìm kiếm:  
GS HUỲNH VĂN MINH

Năm sinh: 1952

Học vị: Tiến sĩ (1997), Giảng viên chính (1998)

Học hàm:  Phó Giáo sư ( 2001) Giáo sư 2009

Các chức vụ chính quyền , Hội, Cơ quan khoa học chủ yếu đang giữ:

- Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Việt nam.

- Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam.

- Uíy viên BCH Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ Thuật Tỉnh Thừa thiên-Huế.

- Chủ tịch Hội Tim mạch Thừa thiên-Huế.

- Phó Giám đốc trung tâm Tim mạch BVTW Huế

-  Phó giám đốc Bệnh Viện Trường Đại học Y Huế

Các Trường lớp trong và ngoài nước đã được đào tạo:

- Bác sĩ Y khoa hệ Nội chính qui dài hạn, Trường Đại Học Y khoa Huế, 1977.

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp I Nội khoa, Trường Đại học Y khoa Huế, 1990.

- Tiến sĩ chuyên ngành Y Học , Đại học Y Hà Nội, 1997.

- Thực tập sinh cấp 1 Nội Tim mạch tại Cộng Hòa Pháp, 1989-1990.

- Thực tập sinh cấp 2 Nội Tim mạch tại Cộng Hòa Pháp, 1995-1996.

- Thực tập sinh lớp tăng cuờng Tim mạch tại Cộng Hòa Pháp, 1998.

Quá trình công tác :

- 1977 - nay: Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Huế- Cán bộ Giảng dạy tại Đại học Y dược Huế  Đầu trang   |   In ấn 
Các bài viết khác: