Nhà tài trợ
Quảng cáo
Lượt truy cập: 288987
Đang trực tuyến: 1
 
 
Tìm kiếm:  
Khoa gây mê hồi sức tim mạch

                a. Số lượng phẫu thuật:

LOẠI PHẪU THUẬT

NĂM

 2010

NĂM

2011

SO SÁNH

(%)

 

Tổng số

 

 

1234

 

1366

↑ 10.6

1.      TIM HỞ

664

680

↑2.5

 Tim bẩm sinh

435

374

↓14

Thông liên thất có/ không phối hợp khiếm khuyết TBS khác

236

(63 cas HTAP)

205

(58 cas HTAP)

13

Thông liên nhĩ có/ không phối hợp khiếm khuyết TBS khác

70

(18 cas HTAP)

68

(16 cas HTAP)

2.8

Tứ chứng fallot

68

49

28

Các bệnh lý phức tạp khác

( Ebsteins, TGV, Thân chung ĐM, VDDI, CAV, VU, SP, APSO…)

61

(18 cas HTAP)

52

14.7

Bệnh van tim

199

251

↑26.1

Thay van 2 lá + sửa chữa khác

87

(18 cas HTAP)

118

(24 cas HTAP)

35.6

Thay van ĐMC + sửa chữa khác

30

39

30

Thay 2 van tim + các sửa chữa khác

36

60

66.6

Sửa van tim

38

34

10.5

Bệnh mạch vành

30

49

↑63.3

Bệnh lý khác (u nhầy...)

8

6

↓25

    2. TIM KÍN

103

88

↓14.5

Còn ống động mạch có/ không phối hợp khiếm khuyết TBS khác

63

(49 cas HTAP)

47

(32 cas HTAP)

25.3

Phẫu thuật  Blalock

33

25

24.2

Banding ĐMP

04

08

100

Các bệnh lý phức tạp khác

03

08

166

    3. GHÉP TẠNG

04

07

(01 ghép tim)

↑75

    4. Phổi 

 

463

97

         

     ↑27.6

    5. Mạch máu

180

    6. PT khác

314

 

b. Số lượng chụp, can thiệp tim mạch:

 

STT

LOẠI THỦ THUẬT

NĂM 2010

NĂM 2011

SO SÁNH (%)

 

Tổng sô

1627

1862

14.4

1

Chụp Động mạch vành

996

1034

4

2

Can thiệp Động mạch vành

302

397

32

3

Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn

125

142

13.6

4

Đặt máy tạo nhịp tạm thời

20

25

25

5

Thăm dò điện sinh lý

61

123

101.6

6

Can thiệp điện sinh lý

31

81

161.2

7

Thông tim chẩn đoán

71

35

50.7

8

Can thiệp tim bẩm sinh

17

20

17.6

9

Chụp Động mạch ngoại biên

16

05

68.7

10

Chụp động mạch Thận

05

 

 

 

c. Số lượng PT, TT tại phòng Điều trị vô sinh hiếm muộn

 

STT

LOẠI THỦ THUẬT

NĂM

2010

NĂM 2011

SO SÁNH

(%)

 

Tổng sô

277

515

↑86

1

Thụ tinh trong ống nghiệm

209

429

 

2

Mổ tinh hoàn

68

86

 

 

d. Số lượng bệnh nhân điều trị tại phòng Hồi sức tim

 

STT

NỘI DUNG

NĂM

2010

NĂM

2011

SO SÁNH

(%)

 

Tổng số

1094

1144

↑4.5

1

< 1 Tuổi

125

152

21.6

2

1- 5 tuổi

247

177

28.3

3

> 5 tuổi

722

815

12.8

4

Tử vong, BNXV

34

40

17.6

5

Ngày điều trị trung bình

3.5

3.0

14.2

 Trung tâm Tim mạch; Trung tâm tim mạch Huế; tim mạch Huế

  Đầu trang   |   In ấn