Nhà tài trợ
Quảng cáo
Lượt truy cập: 277699
Đang trực tuyến: 2
 
 
Tìm kiếm:  
Đơn vị hành chính tổng hợp - điều dưỡng

Đơn vị HCTH-ĐD được thành lập ngày 07 - 05 - 2009 theo quyết định số 1924/QĐ-BYT trên cơ sở phát triển từ Văn phòng Dự án Trung tâm Tim mạch.


Trưởng Đơn vị: CN Nguyễn Công Thành
Phó Trưởng đơn vị: CN Trần Thái Ngọc        

Chức năng nhiệm vụ của Đơn vị:
Chức năng nhiệm vụ của Đơn vị:
- Quản lý hoạt động Điều dưỡng của Trung tâm Tim mạch:
+ Hoạt động chăm sóc người bệnh
+ Hợp tác đào tạo giảng viên điều dưỡng và nâng cao năng lực điều dưỡng (Hình 1, 2):
    
 
+ Đào tạo học phần tim mạch thường quy cho điều dưỡng (Hình 3)
 
                           
- Quản lý hoạt động duy tu, bảo dưỡng Trung tâm Tim mạch
- Quản lý, tổ chức các hoạt động Hành chính của Trung tâm Tim mạch
- Quản lý, triển khai các Dự án tại Trung tâm Tim mạch .
- Quản lý các hoạt động Nhân đạo tại Trung tâm Tim mạch:
+ Hợp tác với hơn 20 tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước:
 
  
     Hình 4: Triển khai chương trình  Ngân hàng máu sống                   Hình 5: Lễ  sơ kết 5 năm hoạt động – ca tim  thứ
cho bệnh nhân mổ Tim hở  tại Trung Tâm Tim Mạch.                          5000 của Hội Bảo Trợ Bệnh nhân nghèo thành phố
                                                                                                                           Hồ Chí Minh.                                                                                                                                                       
+ Tiếp nhận hiệu quả các nguồn tài trợ cho bệnh nhân nghèo mắc bệnh Tim bẩm sinh ( Tổng số tiền nhân đạo đã tiếp nhận trong năm 2011 là: 13.300.000.000 đồng / năm 2010 là: 12.313.000.000  đồng ).
 
                     
Hình 6,7: Hình ảnh các bệnh nhân sau khi được phẫu thuật
 
Trung tâm Tim mạch; Trung tâm tim mạch Huế; tim mạch Huế
 

 

  Đầu trang   |   In ấn