Nhà tài trợ
Quảng cáo
Lượt truy cập: 277700
Đang trực tuyến: 1
 
 
Tìm kiếm:  
Đơn vị nghiên cứu khoa học - đối ngoại

Đơn vị Nghiên cứu khoa học & Đối ngoại là đơn vị trực thuộc Trung tâm Tim mạch, chính thức thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-BVH ngày 07 tháng 05 năm 2009

Trưởng Đơn vị: ThS BS. Đoàn Đức Hoằng

Chức năng, nhiệm vụ:
Đơn vị Nghiên cứu khoa học & Đối ngoại là Đơn vị có chức năng về một số hoạt động tại TrungTâm Tim Mạch bao gồm:
- Quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học của Trung tâm Tim mạch, phối hợp với  Phòng Nghiên cứu khoa học của Bệnh viện thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực y khoa từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước, tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo khoa học.
- Quản lý hoạt động Đối ngoại của Trung tâm Tim mạch, có các chương trình hợp tác với nhiều trung tâm, bệnh viện trong và ngoài nước

Thành tích nổi bật
-          Cùng với Hội động ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế triển khai thành công Đề tài nhánh cấp nhà nước “Nghiên cứu triển khai ghép tim trên người lấy từ người cho chết não tại BVTW Huế” (2009 -2011)
-          Triển khai Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu ghép khối tim phổi trên bệnh nhân được cấy thiết bị hỗ trợ thất trái trong giai đoạn chờ ghép” (2012-2014)
-          Triển khai Đề tài Bộ Y tế “Nghiên cứu triển khai ghép khối tim phổi lấy từ người cho chết não” (2012-2014)
-           Phối hợp Trung tâm Đào tạo, tổ chức thành công Hội nghị Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực toàn quốc lần thứ 3 tại bệnh viện trung ương Huế
  Đầu trang   |   In ấn